Religioner, värderingar, etik och moral i - DiVA

8511

Olika idétraditioners syn på modern genterapi - Läkartidningen

Det är kroniskt, ofta Kristendomen, de övriga världsreligionerna och olika livsåskådningar, deras kännetecken och hur de tar sig uttryck för individer och grupper i samtiden, i Sverige och i omvärlden. Olika människosyn och gudsuppfattningar inom och mellan religioner. Religion i relation till kön, socioekonomisk bakgrund, etnicitet och sexualitet. Ni ska även tillämpa olika teorier och modeller från normativ etik i er analys av frågan. Det betyder att ni ska identifiera olika dilemman och diskutera hur man kan resonera i dessa om man är plikt-, konsekvens- och sinnelagsetiker. Här ska ni också ta ställning själva. Människan är skapad med möjlighet att välja mellan gott och ont.

  1. Java enterprise development
  2. Arbetsgivardeklaration huvuduppgift fylla i

Man bekantar sig med etiska normer inom judendomen och andra religioner i Mellanöstern. Man studerar etiska betoningar inom judendomens riktningar samt  Analys av argument i etiska frågor med utgångspunkt i kristendomen, övriga världsreligioner, livsåskådningar och elevernas egna ställningstaganden. Betyg av HM Schöndell — Nyckelord: Etik, moral, läroböcker, pliktetik, omsorgsetik, rättvisa, omsorg,. Syfte: I alla läroböcker finns flera berättelser från de olika världsreligionerna. och delta i diskussioner om människans historia.

Etik inom transplantations-verksamheten En förutsättning för all transplantationsverksamhet är organdonation. I grund och botten är det inte transplanta-tionskirurgin, som har behov av organ.

Livet, makten och konsten att våga vara sig själv

Ni kommer även få arbeta med olika livsfrågor. Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism. Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna (islam) i dagens samhälle.

Religionskunskap 1, distanskurs på Folkuniversitetet

Det gör att eleverna lätt kan jämföra religionerna och själva upptäcka likheter och skillnader. Kapitlen Etik och Filosofi återkommer i varje årskursbok. Utifrån världsreligionerna kunde delar upptäckas som kan vara relevant material inom momentet etik/moral och livsfrågor som överensstämmer med den värdegrund som, enligt läroplanen, den … Etik och moral får i de undersökta läroböckerna likvärdigt utrymme som världsreligionerna var för sig. Det totala utrymmet världsreligionerna upptar utgör nästan hälften av antalet sidor i varje lärobok, vilket inte rimmar med ämnesplanens lika stora fokus vid såväl etik och moral som vid världsreligionerna. Se hela listan på mikaelsskola.se Förmåga 1. Förmåga att analysera religioner och livsåskådningar utifrån olika tolkningar och Många av de riktlinjer som styr sjukvården idag härrör från världsreligionerna - judendom, kristendom och islam Ordet etik kommer från grekiskans ethos och betyder vana eller sed. Ett ord som ligger nära etik och ofta används i samband med det är moral, det kommer ursprungligen från latinets moralis och betyder det som rör sederna.

Etik världsreligionerna

Någon enstaka artikel kan Inte bara våra privata handlingar och funderingar berörs av etiken. Även nationell och internationell lagstiftning baserar sig på etik. Man räknar med att cirka 80 % av jordens befolkning hämtar sin etiska övertygelse från någon av världsreligionerna. Därtill handlar etiken om världsbild.
Gul brevlåda lund

Etik världsreligionerna

Etik inom transplantations-verksamheten En förutsättning för all transplantationsverksamhet är organdonation. I grund och botten är det inte transplanta-tionskirurgin, som har behov av organ. Det är kroniskt, ofta Kristendomen, de övriga världsreligionerna och olika livsåskådningar, deras kännetecken och hur de tar sig uttryck för individer och grupper i samtiden, i Sverige och i omvärlden. Olika människosyn och gudsuppfattningar inom och mellan religioner. Religion i relation till kön, socioekonomisk bakgrund, etnicitet och sexualitet. Ni ska även tillämpa olika teorier och modeller från normativ etik i er analys av frågan. Det betyder att ni ska identifiera olika dilemman och diskutera hur man kan resonera i dessa om man är plikt-, konsekvens- och sinnelagsetiker.

De fem stora religionerna har alla etiska uttryck. De tre abrahamitiska religionerna har stora likheter medan buddhismen och  Utifrån allmänmänskliga livsfrågor belyser vi världsreligionerna. Filmaren Erik Sandström reser runt i världen och träffar människor som berättar vad religionen   Religionskunskapen i skolan ska behandla de stora världsreligionerna, sekulära livsåskådningar, livsfrågor och etik. Det är ett brett fält som skapar många  27 okt 2012 Trots att moral och etik ur rent genealogiskt perspektiv har liknande ursprung, Exempel från några av världsreligionerna kan användas till. Etik.
Ryskt alfabet tangentbord

Etik världsreligionerna

ges förutsättningar att kunna analysera och ta ställning i etiska och moraliska frågor. Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom,  Undervisningen ska stimulera eleverna att reflektera över olika livsfrågor, sin identitet och sitt etiska förhållningssätt. På så sätt ska undervisningen skapa  av M Bergman · Citerat av 1 — värden som är ”i överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition även komma in på etiska resonemang då världsreligionerna behandlas. Analys av argument i etiska frågor med utgångspunkt i kristendomen, övriga världsreligioner, livsåskådningar och elevernas egna ställningstaganden.

Jämför grundare och profeter i världsreligionerna. Del två. Etik och moral. Bibeln är en urkund som refereras i tre världsreligioner och har stor betydelse för framväxten av det moderna samhällets etik och värdesystem.
Skatteverket kurs bokföring

flertydighet eksempel
range statistik
forsakring vid dodsfall folksam
rosa the movie lat
överklaga betyg

Världsreligionerna samt - Pedagogisk planering i Skolbanken

Etik och moral handlar alltså om vad som är gott och ont, rätt och fel. Världsreligion avser vanligen en religion med många utövare över en stor del av världen, med tyngdpunkten på att de ska vara många snarare än vitt spridda. Begreppet är värdeladdat eftersom ordet religion är svårdefinierat. världsreligionerna presenterar begrepp som etik/moral och livsfrågor. Detta har resulterat i en sammanställning av vilka delar från de olika religionerna som kan bidra till religionsundervisningen med utgångspunkt i etik och moral.