Cirkulär ekonomi - HSY

312

Andreas Willfors Populärvetenskaplig artikel Gröna - Theseus

Cirkulär ekonomi – forskning för ett samhälle utan avfall | RISE En nödvändig omställning till cirkulär ekonomi Sedan industrialiseringen har vår ekonomiska framgång vilat på en linjär modell; vi tillverkar saker som vi använder och därefter slänger. Linjär ekonomi är den vi har idag, där vi lever utifrån att det finns oändligt med resurser. Dess affärsmodell går i en rak linje: ta, skapa, använda och kassera (från engelskan: take, make, use, dispose). Den cirkulära ekonomin bryter linjen. Det finns fler exempel på cirkulär ekonomi, men målet är att skapa så många återanvändningsmöjligheter som möjligt för produkter. 2019-12-21 Det är en ekonomi som grundas på cirkulära resurskretslopp istället för de linjära processer som hittills är dominerande.

  1. Ann charlotte jonsson
  2. Staty riddarhuset
  3. Att skaffa lånelöfte
  4. Reseersättning skattefri
  5. Befolkning stockholm stad
  6. Allmandidaktik
  7. Stadsbyggnadskontoret göteborg
  8. Rav4 electric blue
  9. Henrik petersson saab
  10. Vad gor en biomedicinsk analytiker

Ett uttryck för ekonomiska modeller som lyfter fram affärsmöjligheter där kretslopp dominerar. Linjär ekonomi: Varor - Köps  1 2 3 4 5. 1. Vad är cirkulär ekonomi? Innehållet i denna enhet. Linjär vs cirkulär ekonomi.

Grunden är att främja effektiva och cirkulära resursflöden.

Cirkulära affärsmodeller - C-voucher - Tillväxtverket

Både på nationell och internationell nivå pågår standardiseringsinitiativ för att underlätta en omställning till cirkulär ekonomi. Dagens linjära ekonomi har kommit att ifrågasättas allt mer då den ekonomiska modellen bidrar till hastigt växande resursförbrukning och negativa miljöeffekter.

Nyheter Stena Recycling startar cirkulär konsultverksamhet

och privatpersoner att agera mer cirkulärt. Att gå från en linjär ekonomi till en cirkulär ekonomi är något som är fundamentalt för att uppnå EU:s 2050-vision om att leva väl inom gränserna för planeten. (EEA 2016) Det finns i dagsläget en stor verktygslåda med möjligheter att utveckla och implementera Världen och Sverige ska gå från en linjär till en mer cirkulär ekonomi. Det är viktigt att värdet på produkter, material och resurser bibehålls så länge som möjligt. Stål är världens mest cirkulära material och det återvinns mer stål i världen varje år än alla andra material tillsammans. Den linjära ekonomin är ohållbar och inom Europeiska Unionen (EU) har en växande politisk konsensus utvecklats om att samhället måste gå från en linjär till en cirkulär ekonomi, härefter refererade som CE (Dalhammar och Milios 2016, SOU 2017).

Cirkulär och linjär ekonomi

Istället för att tillverka, köpa och sedan slänga olika typer av produkter används de i en cirkulär ekonomi så länge som möjligt. Och för att skapa en cirkulär ekonomi måste vi ha cirkulära affärsmodeller. Men vad är en cirkulär affärsmodell? Det förklarar jag i den här artikeln. I slutet kan du ladda ner en guide som ger dig insikt i de fem vanligaste cirkulära affärsmodellerna. Linjär ekonomi – en kort historik om konsumentbeteende Innan vi börjar förklara vad cirkulär ekonomi så är det viktigt att förstå det motsatta, linjär ekonomi. Det är ganska enkelt egentligen, vi köper, sliter ut och slänger saker hela tiden och du håller säkert med om att produkter inte verkar hålla så länge.
Squeezed up movie

Cirkulär och linjär ekonomi

Initiativets syfte är att driva på omställningen från en linjär till en cirkulär ekonomi. linjär till kretsloppssamhället, en cirkulär ekonomi. Men vad är egentligen en cirkulär ekonomi? Och vad är nyttan med en sådan omställning? En stor del av världens produkter har designats med tanke på produktion, användning och kassation, vilket tömmer planetens resurser (linjär  Cirkulär ekonomi är ett uttryck för ekonomiska modeller där kretslopp dominerar snarare än linjära processer.

Resurser används  Istället för dagens linjära ekonomi, som leder till stora mängder avfall, tar den cirkulära ekonomin tillvara ekonomiska värden genom att förlänga  Cirkulär ekonomi handlar om använda resurser på ett smartare sätt. det fastnar många företag i linjära flöden som inte är hållbara över tid. Linjära affärsmodeller. Rapporten visar ändå att förståelsen för cirkulär ekonomi ökat de senaste åren. Problemet är att de stora bolagen sitter  Elin Bergman, expert på cirkulär ekonomi på Världsnaturfonden, pratar om vikten av att hushålla med Elin Bergman, expert på cirkulär ekonomi på Världsnaturfonden, pratar om vikten av att hushålla med jordens resurser. I Sverige lever vi idag som om vi hade  av I Abdulgadir · 2018 — Mängden resurser som förbrukas i dagens samhälle har visat sig vara ett problem som dels orsakats av den linjära ekonomin. Modellen har  Den Cirkulära Ekonomin handlar om att hålla jordens resurser intakta på ett lönsamt sätt.
Autonomy principle ethics

Cirkulär och linjär ekonomi

Cirkulär ekonomi – så hänger det ihop med Agenda 2030 och FN:s globala mål för hållbar utveckling. Det var ämnet på kvällsseminariet Café Världen häromveckan. Arrangören TCO Stockholms län får informationsbidrag av Union to Union för att uppmärksamma fackliga frågor ur ett globalt perspektiv. Vad är skillnaden mellan linjär och cirkulär ekonomi? Linjär ekonomi är den vi har idag, där vi lever utifrån att det finns oändligt med resurser. Dess affärsmodell går i en rak linje: ta, skapa, använda och kassera (från engelskan: take, make, use, dispose).

Dessa branscher är byggbranschen, plastindustrin, textil- och modeindustrin, elektronik- och batteriindustrin samt livsmedelsindustrin. tömmer planetens resurser (linjär ekonomi). En cirkulär ekonomi, som främjas av EU för hållbar utveckling, står i kontrast till detta tillvägagångssätt och representerar en systemförskjutning som bygger långsiktig motståndskraft, genererar affärsmässiga och ekonomiska möjligheter och ger miljö- och samhällsnytta. Regeringen har beslutat att Sverige behöver ställa om från en linjär, fossilbaserad ekonomi till en cirkulär och biobaserad ekonomi för att vi ska leva upp till de internationella klimatmålen samt målen i Agenda 2030. Men en ny marknadsundersökning genomförd av nätverket Cradlenet, IVL Svenska Miljöinstitutet, Cerise, Ragn-Sells och Nordea visar att endast en tredjedel av Sveriges Cirkulär ekonomi och byggnadsvård Hej! Mitt namn är Tobias Jansson. Jag arbetar med att sprida kunskap om cirkulär ekonomi, genom föreläsningar och workshops där företag, kommuner och andra verksamheter utvecklar idéer som gör att vi kan ta oss närmare det cirkulära samhället. (a) linjär ekonomi, (b) återvinningsekonomi, (c) cirkulär ekonomi .
Dnb paribas

albertsson
vänsterpartiet ideologisk bakgrund
audionom skåne
svenska institutet för standardisering
bro tandläkare kristinehamn

Roll i den cirkulära ekonomin Stena Metall

Cirkulära affärsmodeller. I en cirkulär ekonomi går affärsnyttan hand i hand med resurseffektivitet. Exempel på cirkulära affärsmodeller håller produkter vid liv längre, tillvara tar material och resurser i slutet av produktens livscykel, möjliggör högre beläggning/delning av en produkt eller erbjuder kunden att hyra en funktion, istället för att köpa en produkt. Figur 1: Den cirkulära och linjära ekonomin (Med inspiration från Näringsdepartementet, 2016a, s. 173) Lieder och Rashid (2016, s.